Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Eve Massage.

Datum: 19 april 2018

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Eve Massage verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Intake en vervolg behandelingen

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts, therapeut of specialist of gebruikt u medicijnen, alcohol of drugs dan dient u dit voor aanvang van de massage door te geven.

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Eve Massage door te geven.

Eve Massage verleent geen medische massages en stelt geen medische diagnoses.
Bij medische klachten dient u met uw huisarts, behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

Betaling en annulering

Annulering van een gereserveerde massage/behandeling is tot 24 uur voor aanvang mogelijk, telefonisch of per e-mail. Hierna worden 50% de kosten in rekening gebracht van de afgesproken behandeling. 

Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.

Spaarkaarten en (kortings)acties

Het sparen voor gratis behandelingen middels een spaarkaart is niet mogelijk in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingsacties.

Wijzigingen

De algemene voorwaarden en de op de website https://www.evemassage.nl/ vermelde informatie kunnen door Eve Massage gewijzigd worden. Hiervan wordt in dat geval melding gedaan op boven genoemde website.

Terms and conditions Eve Massage

Date: April 19, 2018

Everyone who uses the services of Eve Massage declares to agree with the general conditions.

Intake and follow-up treatments

If there are medical complaints, if you are being treated by a doctor, therapist or specialist, or if you use medication, alcohol or drugs, this must be communicated before the massage begins.

The client is responsible for passing on any changes in the (medical) condition to Eve Massage.

Eve Massage does not provide medical massages and does not make medical diagnoses.

In case of medical complaints, you should consult with your general practitioner, doctor or specialist before undergoing treatment.

Important for women: if you are pregnant, or trying to become pregnant, this must be mentioned prior to the massage.

Payment and cancellation

Cancellation of a reserved massage / treatment is possible up to 24 hours before the appointment, by telephone or by e-mail. Hereafter 50% will be charged for the agreed treatment.

All prices mentioned are including VAT, unless stated otherwise. 

Savings cards and (discount) promotions

It is not possible to combine offers or discount promotions with saving for free massages on the savings card.

Amendments

The general terms and conditions and the information on the website https://www.evemassage.nl/ can be changed by Eve Massage. This will be reported on the website mentioned above when applicable.

nl_NL
Scroll naar boven